Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” valörına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet hizmetlerinde kullanılırdı.

Meyan Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak için kullanılmaya mirlandı. Bu görevliler, örneğin mutluluk daireleri veya kiliselerde çeşitli hizmetlerle sorumlu olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi veya mezun bir konumda kâin rastgele bir kişoflaz tanımlamak için kullanılmaya mirlandı. Günümüzde, “official” kelimesi çoğu kez hükümet, spor veya iş dünyası kabilinden resmi bir konumda kâin kişsonra veya kurumları tanımlamak için kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, kelime resmi veya mezun bir konumda kâin rastgele bir kişoflaz tanımlamak için kullanılmaya mirlamıştır.